Bài đăng

Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội

Mẫu E01: Hộp 4 bánh 4 loại nhân - 808.000vnđ | Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội 2021

Mẫu E02: Hộp 4 bánh nhân Sen - 858.000vnđ | Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội 2021

Mẫu E03: Hộp 9 bánh mini 4 nhân - 808.000 vnđ | Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội 2021

Mẫu E04: Hộp 6 bánh 4 nhân - 1.138.000vnđ | Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội 2021

Mẫu E05: Hộp 8 bánh 4 loại nhân - 1.868.000 | Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội 2021

Mẫu G01: Hộp 4 bánh 4 loại nhân - 808.000vnđ | Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội

Mẫu G03: Hộp 9 bánh mini 4 nhân - 808.000 vnđ | Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội

Mẫu G04: Hộp 6 bánh 4 nhân - 1.138.000vnđ | Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội