Cửa Hàng Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội

 Liên hệ Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội 

Địa chỉ : D8 Trần Huy Liệu , Giảng Võ , Ba Đình , Hà Nội

Hotline & Zalo: 09.8806.8842

Emai: banhtrungthukshanoi@gmail.com

Fanpage : https://www.facebook.com/banhtrungthukhachsanhanoi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzz-BOrt41WT8bpHXU2Mqnw

Website: http://www.banhtrungthukhachsanhanoi.vn/

Cửa Hàng Bánh Trung Thu Khách Sạn Hà Nội